Motion om maxtak för personbilar

Motion 2022/23:1138 av David Perez (SD)

av David Perez (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett maxtak för ägandet av personbilar för privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utan bilen stannar Sverige. Vårt land är beroende av både bil och kollektivtrafik för ett fungerande samhälle. I ett avlångt land med låg befolkningstäthet faller det naturligt att personbilar behövs för uträttandet av både arbete, nöjen och allt där emellan. Bilen är en källa till frihet och är även en källa till glädje bland bilentusiaster. Ägarfrågan har på senare år förändrats, nu senast med alternativ från delningsekonomin. En återkommande problematik gällande ägarskapet har varit personer som ägt bilar i syfte att vilseleda det verkliga ägarförhållandet för att sedan använda bilen i syfte att undvika avgifter, så kallade bilmålvakter.

Detta är ett särskilt utbrett problem i utanförskapsområden men förekommer även på andra platser. Det sammanställdes 2018 att tio privatpersoner tillsammans äger 15 000 bilar, en hisnande siffa.

Motionen syftar att belysa problematiken kring ägarskapet och det finns möjlighet att utveckla ägarfrågan. Genom att införa ett maxtak med exempelvis undantag för hobbyverksamhet eller avkräva ett särskilt tillstånd för ägandet av flertalet bilar skulle det inte vara möjligt att verka på samma sätt som exemplet ovan. Vidare skulle ett särskilt tillstånd kunna upphävas vid bristande hantering och personen skulle utestängas från liknande framtida upplägg.

 

 

David Perez (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)