Kriminalvården

Motion 2022/23:1108 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Åmåls kommun vara en av platserna för etablering av en ny kriminalvårdsanstalt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kriminalvården befinner sig i en ansträngd situation då platser på häkten och fängelser inte räcker till. Myndigheten är nu i ett intensivt arbete med att möta det höga beläggningstrycket som råder och bygger nytt för att hantera platsbristen. Inom en tioårsperiod planerar Kriminalvården att öka antalet ordinarie platser till ca 10 000, att jämföra med dagens ca 7 000. Av dessa 3 100 nya platser planeras ca 2 300 i anstalt och 800 i häkte. Dessa beräkningar gjordes innan ytterligare straffskärpningar presenterades och det finns tyvärr stor anledning att tro att platsbehoven kommer att öka ytterligare med tanke på rådande utveckling i samhället.

 

Åmåls kommun har en enig kommunstyrelse som är för en etablering av en ny kriminalvårdsanstalt och skulle vilja vara med att bidra till en lösning på problemet med platsbristen. Kommunen har arbetat länge med att uppfylla Kriminalvårdens skall-krav och skulle därmed snabbt kunna vara med och bidra till att etablera en ny anstalt.

 

Åmål ligger i en region där förutsättningarna för personalförsörjning och utbildning är mycket goda och där det finns väl etablerade samarbeten med närliggande kommuner och regioner. Det finns en stark kulturell tradition och ett antal framstående utbildningsinstitutioner med högskolor, folkhögskolor och yrkeshögskolor. Infrastrukturen och kommunikationer är väl utbyggda och den starka traditionen inom industri och verkstad ger mycket goda förutsättningar för Åmål att bidra till verksamhetsinnehållet för potentiella klienter inom kriminalvården.

 

Tyvärr har många av de statliga jobben försvunnit från Dalsland. Att stärka statens närvaro genom en etablering av en kriminalvårdsanstalt skulle ge stimulans till sysselsättning och utveckling.

 

Jag vill att regeringen ser vilka möjligheter Åmåls kommun kan vara med att bidra till för att lösa ett stort samhällsproblem. En etablering stöds av en enig kommunstyrelse och av de närliggande kommunerna, Fyrbodals kommunalförbund, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland.

 

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)