Hårdare tag mot huliganism

Motion 2022/23:1097 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av lagstiftning och regelverk för att stävja huliganism vid fotbollsmatcher och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ordningen runt många fotbollsmatcher upplevs som osäker och stökig, trots att både klubbar och poliser satsar enorma summor på säkerhet. Stök och bråk har legat kvar på en fortsatt hög nivå på fotbollsallsvenskans läktare, trots att polisen ändrade sin strategi inför årets säsong. Att vi i Sverige på 2000-talet inte kan utöva en sport utan stök och bråk är anmärkningsvärt och skulle detta ske i någon annan sport så skulle man troligen inte få arrangera sitt evenemang igen. Vi måste kunna känna oss trygga med att ordning och säkerhet kan upprätthållas utan att det ska krävas större polisiära insatser. Detta oavsett vem som betalar notan. Vi ska kunna gå på en match eller annat stort evenemang med våra barn utan att känna oss osäkra och otrygga, vi vuxna ska föregå med gott exempel. Våra polisiära resurser är redan idag ansträngda och det är oacceptabelt att vi idag behöver stora insatser i samband med fotbollsmatcher för att där sker huliganism. Här bör insatser sättas in för att undvika sammandrabbningar så att polisiära resurser, i så stor utsträckning som möjligt, kan användas där de behövs på riktigt.

 

Sverige behöver hårdare tag för att stoppa problemen på svenska fotbollsarenor.

 

Därför bör en översyn av lagstiftning och regelverk göras för att stävja huliganism vid fotbollsmatcher.

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)