Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

Motion 2022/23:1087 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över förseningsavgiften vid mindre skattebetalningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2013 togs ett välkommet beslut om att sänka förseningsavgiften vid försenad inbetalning av trängselskatt från 500 kronor till 100 kronor. Bakgrunden var att det uppfattades som orimligt med en förseningsavgift på 500 kronor när den totala skatteskulden var avsevärt lägre.

Det finns samtidigt andra skatteskulder som är på obetydliga belopp, men där förseningsavgiften fortfarande är 500 kronor. Felskrivningar eller missade betalningar på några kronor kan räcka för att drabbas av 500 kronor i förseningsavgift. Detta uppfattas som oskäligt av den som drabbas.

Regeringen bör därför se över möjligheten att sänka förseningsavgiften för alla typer av mindre skatteskulder.

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)