Internationellt elituniversitet i Stockholm

Motion 2022/23:1072 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett ytterligare universitet i världsklass i Stockholmsregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tyvärr har den högre utbildningen i Sverige idag kommit att bli alltmer fokuserad på kvantitet i stället för kvalitet. Antalet högskolor och universitet har växt kraftigt de senaste decennierna och många som är verksamma inom akademin vittnar om att kunskapskraven har sänkts.

Att bredda den högre utbildningen kan ibland vara önskvärt, men om detta leder till att

kvaliteten urholkas bör utvecklingen motverkas. I stället för att eftersträva så många

utbildningsplatser som möjligt på landets universitet och högskolor bör utbildningens kvalitet prioriteras. Därför ska initiativ tas för att skapa ett internationellt elituniversitet i absoluta världsklass i Stockholmsregionen.

Idag finns Stockholms universitet, Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Södertörns högskola och

Karolinska Institutet (KI), den sistnämnda med fokus på medicinsk forskning och utbildning i regionen och som återkommande rankas mycket högt i internationella jämförelser. Men för att säkra Sveriges och huvudstadens konkurrenskraft och attraktivitet framöver bör satsningar göras för att, i Stockholmsregionen, möjliggöra för ett ytterligare ett universitet i världsklass. Det skulle kunna göras genom att ett utländskt internationellt universitet får starta en filial här.

Med anledning av ovanstående vill vi att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för ett ytterligare universitet i världsklass i Stockholmsregionen, och tillkännager det för regeringen

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

Maria Stockhaus (M)

Ida Drougge (M)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)