Trygg och stabil mobiltäckning i hela landet

Motion 2022/23:1043 av Malin Larsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)

av Malin Larsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att säkerställa en leveranssäkerhet i fråga om telefoni via mobilnätet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett stabilt mobilnät med fullständig täckning skapar trygghet. Jag vet att jag kan ringa efter hjälp, nå mina anhöriga eller ringa mina föräldrar när jag är ensam hemma efter skolan.

Vi såg också under Coronapandemin hur otroligt viktig tillgången till stabilt mobilnät och bra uppkoppling varit. Många var vi som arbetade hemifrån, studerade hemifrån eller blev tvungna att isolera oss under pandemin. Då, nu och framåt är behovet av ett stabilt mobilnät viktigt utifrån många olika perspektiv.

På flera platser i Västernorrland har mobilnätet bristande täckning och har inte fungerat stabilt de senaste två åren. Framförallt är detta ett problem för de människor som verkar och bor på landsbygden, men också för förbipasserande på exempelvis E14. Som en följd av problem med stabilt mobilnät fick Ånge kommun höja beredskapen under flera dygn då trygghetslarmen slogs ut.

När man påtalat problemet har svaret varit att det ska åtgärdas, men tyvärr så har det hänt lite och det har inte blivit bättre. Går samtalen fram är de ofta ”burkiga” i ljudet och bryts ofta. Nu finns det bygglov beviljat för nya mobilmaster som ska bidra till att förbättra täckningen i exempelvis Ånge kommun. Men samtidigt påbörjas också avvecklingen av äldre generationers mobilnät vilket kan komma att medföra att problem kan uppstå med jordbrukssystem, hundpejlar, robotgräsklippare, pumpstationer med mera.

Eftersom detta är marknadsstyrt och operatörerna som har tillstånd inte har tagit sitt ansvar så är risken stor att mobilnätet fortsätter att fungera mycket dåligt. Nu när vi digitaliserar samhället mer och mer så krävs det att vi ställer tuffare krav på leveranssäkerheten. Särskilt i ljuset av det förändrade omvärldsläget som kräver ett förstärkt totalförsvar. Det är inte acceptabelt att problem som uppstår med mobiltäckningen inte åtgärdas snabbt. Ett dåligt fungerande mobilnät skapar en sårbarhet och en otrygghet i dagens digitaliserade samhälle. Utifrån detta måste staten säkerställa att det finns en leveranssäkerhet av telefoni via mobilnätet i hela landet.

 

 

 

Malin Larsson (S)

Anna-Belle Strömberg (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)