Säkrare lådcyklar

Motion 2022/23:1027 av Peter Ollén (M)

av Peter Ollén (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda regler för deformationszoner på lådcyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många lådcyklar har helt fyrkantiga lådor. När de, ofta i mycket hög hastighet, framförs på smala cykelbanor är det lätt att de krockar med mötande cyklister och gående. Skadorna blir då allvarliga på den som träffas. Det säljs också tusentals nya lådcyklar varje år, så antalet skador kommer att öka. Om hörnen på dessa vassa farkoster obligatoriskt försågs med ett stötabsorberande material skulle antalet allvarliga skador helt kunna undvikas. Därför är mitt förslag att det på lådcyklarnas framkanter obligatoriskt ska finnas krockdämpande material.

 

 

Peter Ollén (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)