Bygg inte nya E22 på den bästa åkermarken

Motion 2017/18:944 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket inte ska bygga delar av nya E22 genom Blekinge på den bästa åkermarken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikverket planerar att leda om E22 genom Blekinge på en sträcka av cirka 15 km, varav 8 km på den bästa åkermarken i hela regionen (klass 10-åker som aldrig behöver bevattnas). Uppemot 100 hektar åkermark berörs. I detta aktuella fall finns alternativet att i stället bygga vägen över skogsmark och lågproducerande mark, vilket skulle innebära en förlängning med cirka 0,5 km, samtidigt som en trafikplats skulle kunna sparas in. Ändå tycks inte Trafikverket anse att en alternativ sträckning skulle innebära att behovet av en vägomläggning tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt i miljöbalkens mening. Riksdagen har tidigare under året antagit en livsmedelsstrategi för Sverige. I den skriver riksdagen under på att vi som land ska bli mer självförsörjande när det gäller livsmedel. Då är det av stor vikt att vi inte förstör åkermark som dessutom är bland den bästa i landet.

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)