Konsumenträtt

Motion 2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:3598

av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Konsumenträtt

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Alla konsumenter ska ha rätt till god konsumentvägledning

4.1Förebyggande arbete och rätt kompetens för konsumentvägledare

5Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

5.1Skriftliga avtal

5.2Omvänt Nixregister

6En miljövänligare konsumtion

6.1Stärk reklamationsrätten för en hållbar konsumtion

6.2Stärk konsumentskyddet vid delningsekonomi

7En feministisk konsumentpolitik

7.1Könsdiskriminerande reklam

7.2Förstärk tillsynen av mensskydd

7.3Stärkt lagstiftning i samband med skönhetsoperationer och
kroppsbehandlingar

8Barn i konsumtionssamhället

8.1Reklam
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)