Reklam på nätet riktad mot barn

Motion 2017/18:3079 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åldersgräns för riktad reklam på internet mot barn under 12 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt gällande konsumentlagar får man inte rikta direkta köpuppmaningar till barn under 18 år. Reklamen får heller inte uppmana barn att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa något åt barnen. Detta gäller alla medier.

Barn kan ha svårt att skilja på vad som är reklaminslag och vad som är ett tv-program. På internet förekommer reklam i annonser, banners, eller delar i spel som barn ofta använder när de är på internet.

Det finns tydliga riktlinjer kring att reklam inte får utformas som spel, lekar eller liknande, ej heller får de bakas in i spel, så att barn inte kan skilja på vad som är spel eller reklam.

Idag gäller förbudet mot reklam riktad mot barn så kallad direktreklam mot barn under 16 år och tv-reklam riktad mot barn under 12 år. Reklam på nätet får inte direkt uppmana barn att köpa något, dock finns inget förbud mot att rikta reklam mot barn som surfar på internet.

Det är min mening att det även ska införas en åldersgräns för reklam riktad mot barn på nätet. Regeringen bör överväga en åldersgräns för reklam på nätet, liknande den som finns mot tv-reklam mot barn under 12 år.

Cecilia Magnusson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)