Strålning, cancer och skolor

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma regelverk som innebär att förskolor och grundskolor så långt möjligt befrias från RFR och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Elektromagnetiska fält har omgett människan i alla tider. En del är mycket farliga. Att jordens atmosfär skyddar oss från solens elektromagnetiska fält är exempelvis en förutsättning för liv på planeten.

I den här motionen använder jag begreppet EMF för att beskriva den av människan konstruerade formen av elektromagnetiska fält. Ibland pratar vi om så kallade naturliga förhållanden och menar då villkor eller miljöer där människor, djur och växter lever eller förökar sig på ett sätt som vi betraktar som opåverkat av civilisationen. Naturliga EMF är av analog karaktär medan de nya av människan skapade är av digital karaktär. Den digitala tekniken har spritts över hela planeten så idag finns det inte längre några naturliga miljöer som är fria från av människan skapade digitala EMF som vi kan jämföra med när vi stöter på problem i vårt samhälle. Enbart det borde stämma till eftertanke när man tar del av forskningen på området EMF och hälsa.

Mobilstrålning orsakar cancer

Ny forskning stärker de vetenskapliga beläggen för att strålning från mobiler (RFR som används som en förkortning på de frekvenser av EMF som används för kommunikation med mobiltelefoner) bör klassas i samma cancerkategori som dioxin, tobak, asbest och ett flertal andra kemiska ämnen.

”Bevisen som visar att strålning från trådlös teknik är cancerframkallande har ökat och kan inte längre ignoreras”, sade Dr Miller vid en presentation den 31 juli i USA. Han anser att de samlade bevisen uppfyller kraven för att skärpa klassningen, till Grupp1, cancerframkallande för människan.

Dr Miller har lång bakgrund inom cancerforskning och cancerprevention. Han var tidigare rådgivare till WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och han deltog liksom Lennart Hardell bland de 30 inbjudna internationella experterna i IARC:s senaste utvärdering av cancerriskerna med strålningen, år 2011. Då bedömdes mobilstrålning i den tredje gruppen, ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B. Men sedan dess har de vetenskapliga beläggen för att mobilstrålning orsakar cancer alltså stärkts så mycket att klassningen bör skärpas till Grupp 1.

Dr Miller hänvisade bland annat till en ny analys av den internationella Interphone-studien, en fransk undersökning som visade ökad risk för hjärntumör efter mobilanvändning, flera nya undersökningar från Dr Lennart Hardells forskningsgrupp samt resultaten från den största djurstudie som någonsin gjorts på området, NTP-studien som kostade 200 miljoner kronor och vars resultat visade att mobilstrålning orsakar cancer i djurförsök.

Sedan länge är även känt att denna typ av strålning öppnar blod-hjärn-barriären så att giftiga ämnen kan tränga in i hjärnan. Det är även känt att minnes- och koncentra­tionsförmågan påverkas.

Det finns ett stort antal studier från flera länder som visar på de möjliga riskerna med EMF och specifikt RFR. Den svenska strålsäkerhetsmyndigheten varnar därför på sin hemsida för alltför omfattande användning av trådlös teknik. De rekommenderar exempelvis att telefonen hålls ut från kroppen, att man använder hörsnäcka så att apparaten inte kommer för nära kroppen samt att särskilt barn inte bör använda telefonen för långa stunder eftersom deras skyddande skallben är så tunt.

EMF och RFR i skolmiljöer

Trådlös teknik används idag i stort sett i alla skolmiljöer. Teknikens kortsiktiga fördelar har skymt de problem den medför. Det är alltså inte bara risken för cancer vi talar om utan även det faktum att tekniken även bidrar till psykisk ohälsa och försvårar inlärning. Vi utsätter våra barn för ett gigantiskt experiment vars konsekvenser vi inte kan överblicka.

Förslag till beslut

Utvecklingen har redan gått så långt att det inte är möjligt att förbjuda all trådlös teknik i avvaktan på att alla dess konsekvenser är kartlagda. Samhället skulle då troligen sluta att fungera. Vad man däremot skulle kunna göra är att så långt möjligt skydda våra barn från riskerna. Det skulle kunna ske genom att alternativa lösningar till den trådlösa används i skolor och förskolor. Man skulle så att säga freda barnens vardagsmiljöer från RFR så lång möjligt. Att skolgårdar bestrålas är idag svårt att förhindra och med den kommande utbyggnaden av 5G blir det naturligtvis än svårare att hitta miljöer med låga strålnivåer.

Med detta i åtanke så bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att utforma regelverk som innebär att förskolor och grundskolor så långt möjligt befrias från RFR så att våra barn inte i onödan utsätts för de risker det innebär.

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)