Naturligt beteende för minkar i fångenskap

Motion 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minkar i fångenskap ska ha möjlighet att bete sig naturligt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den nuvarande regeringen har låtit ännu ett riksmöte passera utan att lägga fram en proposition om en ny djurskyddslagstiftning.

Risken finns att den utredning som gjordes 2011 inför den nya lagen blir inaktuell. Det vore olyckligt eftersom utredningen fick brett stöd och många olika intressen sammanjämkades. De motioner om förbättrat djurskydd som lämnades in under förra riksmötet är behandlade av utskott och i kammaren, och de flesta har avslagits med anledning av att en ny djurskyddslag väntades.

Eftersom Sverige ännu inte har fått någon ny djurskyddslag och att den nuvarande regeringen inte har levererat någon proposition till riksdagen finns det anledning att på nytt behandla förslaget om att den nya djurskyddslagen ska innehålla bestämmelser om att minkar ska kunna bete sig naturligt och få tillgång till vatten.

En viktig princip är att djur i fångenskap ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Lagstiftningen måste i större utsträckning ta hänsyn till djuren och ha som grundläggande ansats att människor har ansvar för att behandla djuren väl.

Frågan om minkars tillgång till vatten för att kunna simma som en del av sitt naturliga beteende har diskuterats förut, och i en ny djurskyddslag blir det omöjligt att inte ta ställning till frågan om minkpälsbranschen. Det får inte vara så att djurskyddet åsidosätts för att bevara minkpälsbranschen som dessutom av allt fler uppfattas som etiskt ohållbar. Politiken måste stå upp för ett gott djurskydd.

Den nya djurskyddslagen måste snarast komma på plats, med tydliga bestämmelser om att minkar ska ha möjlighet att bete sig naturligt och få tillgång till vatten.

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)