Rätt till fri abort

Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S)

av Lena Hallengren m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige lagstiftades det för abortmöjlighet år 1938, om än en begränsad sådan. Den nuvarande lagstiftningen är 1974 års abortlag som innebär att man kan göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten, och av vilken anledning som helst. Senare aborter än dessa är förhållandevis ovanliga i Sverige som i internationell jämförelse numera har en liberal lagstiftning.

Abort är globalt sett inte en mänsklig rättighet eller ens möjlighet. I 26% av världens länder är abort istället totalt förbjudet och uppskattningsvis dör 68 000 kvinnor varje år i samband med att de genomgår en illegal abort. I all statistik förekommer det bortfall men man kan statistiskt sett inte se att antalet aborter sjunker i ett land trots att det är förbjudet enligt lag.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, beskriver i fem punkter varför det är så viktigt att värna rätten till fri abort och varför Sverige just därför måste våga stå upp för kvinnors rättigheter i ett globalt perspektiv.

Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa. Ett reproduktivt självbestämmande är en mänsklig rättighet som är fastställt i ett flertal internationella konventioner.

Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle. Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle.

Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter och studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs istället under osäkra former.

Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter.

Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan, det är tvärtom ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs.

Sedan en tid tillbaka sitter ett abortfientligt parti i Sveriges riksdag och med skiftet på presidentposten i USA blir abortfrågan brinnande aktuell. Donald Trump drog med ett pennstreck in biståndet till utländska organisationer som stödjer abort.

Med vetskap om detta och det arbete som historiskt bedrivits för att komma till den position Sverige idag har behöver vi därför höja rösten ytterligare. I alla väsentliga forum såväl nationellt som internationellt måste Sverige markera kvinnors rätt till fri abort. Vi behöver även ekonomiskt stödja de organisationer som förlorar sitt bistånd på grund av inställningen till, och arbetet för, fri abort.

 

 

Lena Hallengren (S)

 

Gunilla Carlsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Åsa Westlund (S)

Matilda Ernkrans (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)