Apanaget

Motion 2016/17:63 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa rätten till apanage till att gälla statschefen och tronarvingen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska apanagets storlek och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram tydliga regler för vem som får ta del av apanaget och vad det får användas till och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från 2010 har kungafamiljen fördubblats från sex till tolv personer. Under samma tid har kungahusets anslag från staten ökat med 25 miljoner kronor – det är en ökning på 23procent. 2016 tar hovet emot 135,4 miljoner kronor totalt, jämfört med 127,5 miljoner kronor året innan. Det är skattemedel som kan användas till bättre saker.

Det är orimligt att staten ska försörja en sådan stor kungafamilj när de har förmågan att försörja sig själva. Deras uppdrag och arbetsbörda har inte blivit större bara för att de har blivit fler. Svenska skattebetalarnas pengar gör mycket större nytta till exempel genom stöd och service till personer med funktionshinder eller till ensamstående föräldrar än till en av Sveriges rikaste familjer. 

Samtliga kungligheter som ingår i tronföljden får i dag del av apanaget. Hur apanaget ska fördelas finns inte strikt reglerat i någon lag. Det är kungen som bestämmer. Det anser jag vara fel och dålig hushållning med skattebetalarnas medel. Systemet behöver ses över och tydliga regler om vem som får del av apanaget och vad det får gå till behöver tas fram. Skattebetalare ska till exempel inte betala för kungafamiljens shoppingrundor.

Jag menar även att endast statschefen och tronarvingen ska få stöd av staten genom apanage. Därmed bör även apanaget kunna minskas rejält.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-21 Granskad: 2016-09-26 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)