Det fria ordets dag

Motion 2016/17:1828 av Robert Hannah m.fl. (L)

av Robert Hannah m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det fria ordets dag den 2december bör ersätta första maj som helgdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 2 december 2016 är det 250 år sedan den första svenska tryckfrihetsförordningen sjösattes. Jag förutsätter att regeringen kommer att uppmärksamma detta då tryckfrihetsförordningen var den första i sitt slag i världen, och låg till grund för att den svenska demokratin kunde utvecklas och att vår yttrande- och pressfrihet idag är en av världens mest skyddade och välfungerande.

Som ett ytterligare led i firandet anser jag att den 2 december från och med år 2016 är en röd dag och uppmärksammas som det fria ordets dag. Detta för att fira demokratin och att uppmärksamma att folk än idag sitter i fängelse och torteras för sin vilja att uttrycka sina åsikter.

Jag vill inte att vi ska ha fler röda dagar än idag, därför ska den nya dagen ersätta 1 maj som röd dag. Tanken med 1 maj är god, och har vissa likheter med en fria ordets dag. Men första maj är för politiserad och detta alternativ skulle mer uppmärksamma demokratin och yttrandefrihet i stort och inte vara sammankopplat med en viss politisk åsikt.

Robert Hannah (L)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)