Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frågan om arbetslöshetsförsäkringens utformning för deltidsarbetslösa är ett ämne som diskuteras i många olika sammanhang. Kritik riktas mot den så kallade 75-dagarsregeln, som innebär att den som tidigare har kvalificerat sig för a-kasseersättning på fler timmar per vecka, jämfört med det nya deltidsarbetet, endast kan få ersättning i 75 dagar i kombination med deltidsarbetet. En deltidsregel har funnits en längre tid i arbetslöshetsförsäkringen, men före april 2008 kunde 300 ersättningsdagar utgå till den som hade varaktigt (fast) deltidsarbete. Nuvarande deltidsbegränsning är betydligt mer restriktiv och gäller fasta deltidsanställningar såväl som tillfälliga anställningar.

Nuvarande begränsningsregel innebär i praktiken att det efter en tids deltidsarbete, oavsett om det är fast eller tillfälligt, kan vara bättre att avstå från visst arbete och gå ut i heltidsarbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen ska utformas så att det alltid lönar sig att arbeta. Därför behövs det nya villkor för deltidsarbetslösa.

Krister Örnfjäder (S)

Agneta Gille (S)

Hans Unander (S)

Jennie Nilsson (S)

Johan Andersson (S)

Lennart Axelsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Suzanne Svensson (S)

Veronica Lindholm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)