Ett demokratiskt statsskick

Motion 2016/17:1155 av Sara Karlsson m.fl. (S)

av Sara Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett demokratiskt statsskick och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas som ser över hur Sveriges statsskick ska se ut efter monarkins avskaffande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har än i dag en statschef som ärver sitt ämbete. Något som strider mot demokratiska principer och inte bör accepteras i en modern stat. Monarki är inte förenligt med demokrati och bör därför avskaffas och ersättas med ett statsskick där också eventuell statschef utses utifrån demokratiska principer. Det är dags för Sverige att avskaffa monarkin.

 

 

Sara Karlsson (S)

 

Lawen Redar (S)

Peter Persson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)