Enklare kassahantering i särskilda fall

Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

av Finn Bengtsson m.fl. (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av effekter på näringsverksamhet inom kontanthandeln som konsekvens av den nya kassalagen som trädde i kraft årsskiftet 2009/10.

Motivering

En ny kassalag infördes den 1 januari 2010 i Sverige som ställer krav på kassaregister i alla butiker som hanterar kontantförsäljning, där också kortköp räknas som kontanter, och som säljer för mer än fyra prisbasbelopp per år (176 000 kronor år 2012). Undantagna från kraven på kassaregister idag är automathandel, skattebefriad verksamhet och handel på tillfälliga försäljningsställen.

 

Kraven på kassasystem kan delas in i två delar: generella krav på funktioner i programmet och krav på certifierad kontrollenhet. Kostnaden för inköp av en certifierad kontrollenhet ligger i storleksordningen 10 000 kronor och uppåt.

 

Bland de generella kraven handlar det om standardrapporter, logglistor samt att vissa funktioner som att till exempel radera transaktioner ska vara omöjliga. Dessutom ska kvitto alltid erbjudas till kunden. Ett krypterat transaktionsnummer för varje påbörjat kvitto ska sparas i loggfiler. Kvitto måste innehålla namn på såld artikel i klartext. Detta betyder att kassan måste ha ett artikelregister, och det går ej längre att sälja på varugrupp.

 

Skatteverket har efterhand skärpt tolkningen av lagen och numera krävs att alla händelser i kassan ska loggas. Inte bara själva försäljningen, utan också logglistorna ska bland annat även visa när och hur en artikel ändrats, vilka statistiklistor som användarna tittat på.

 

 

Genom att många kunder vid kontantköp eller kortköp inte heller efterfrågar vare sig papperskvitto eller digitalt kvitto, så finns en risk att detta i sig leder till skattefusk och snedvriden konkurrens. Ärliga näringsidkare hamnar i underläge mot oärliga, då de senare till skillnad från de förra i fall där kunden inte efterfrågar ett kvitto frestas välja att inte bokföra köpet enligt lagens krav, vilket leder till en svart sektor trots kassalagens goda intentioner att önska motverka detta.

 

Vi tycker därför det är angeläget att en översyn görs av hur den nya kassalagen fallit ut på näringsverksamhet inom kontanthandeln.

.

Finn Bengtsson (M)

 

Jan R Andersson (M)

Åsa Coenraads (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)