Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2014/15:2871

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta straff för överträdelser av kontaktförbud.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler civilanställda till kontorstjänster inom polisen så att fler utbildade poliser kan komma ut i fält.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda fler poliser.

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)