Amorteringskrav

Motion 2014/15:2870 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstifta om amorteringskrav.

Motivering

De svenska hushållens skuldkvot är bland den högsta i världen. År 2003 låg skuldkvoten på 128 procent, 2013 ligger siffran på 175 procent. När det gäller nya lån anger Finansinspektionen att 40 procent av hushållen med en belåningsgrad under 75 procent amorterar (60 procent amorterar inte).

 

Den låga och ibland obefintliga amorteringstakten hos hushållen har bidragit till en riskfylld utveckling på bostadsmarknaden som potentiellt skulle kunna leda till en bostadsbubbla och i slutändan till en krasch. Stefan Ingves chef för Sveriges riksbank, gick ut i en artikel i november 2014 och skrev ”Det behövs flera åtgärder för att hantera denna situation, men ett bra steg på vägen är att införa ett amorteringskrav”. Bankföreningen rekommenderade våren 2014 att alla bolån överstigande 70 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras ner under en period på 10–15 år. I oktober skärpte man ytterligare sin rekommendation till att gälla nya lån med en belåningsgrad över 50 procent. Tyvärr efterföljs denna princip sällan och det aktualiserar därför frågan om lagstiftning.

Sverigedemokraterna vill verka för en ansvarsfull amorteringskultur och en sund privatekonomi där hushållen bygger upp en säkerhetsmarginal. Genom ett lagstadgat amorteringskrav på bostadslån på över 70 procent av bostadens värde dämpar vi nybelåningen, skulderna amorteras ner och riskerna för en bostadsbubbla minskar avsevärt.

 

.

Dennis Dioukarev (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)