Officiell nationalsång

Motion 2014/15:2868 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD)

av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge ”Du gamla, du fria” officiell status som Sveriges nationalsång.

Motivering

Sverige har idag inte någon officiell nationalsång. ”Du gamla, du fria” är förvisso det musikverk som av tradition används som Sveriges nationalsång, men till skillnad från många andra nationalsånger har den aldrig officiellt antagits som nationalsång genom ett politiskt beslut. Det finns således inget juridiskt skydd för ”Du gamla, du fria” utan dess status som nationalsång vilar alltså helt på traditionen.

 

Tidigare motioner i frågan har avfärdats med svepande motiveringar om att ”det inte behövs ett juridiskt erkännande av nationalsången”. Vi är dock av uppfattningen att en nationalsång är en hyllning till det egna landet och en enande symbol, därför känns det extra viktigt att den också ska vara officiellt antagen. Så sent som 1982 fick Sverige officiellt en nationaldag, numera även helgdag. Svenskan är sedan några år tillbaka landets officiella huvudspråk i internationella sammanhang. Den svenska flaggan med gult kors på blå botten är officiell. Men vi står idag utan en officiellt antagen nationalsång.

 

Om vi verkligen vill slå vakt om ”Du gamla, du fria” skall den givetvis också antas som vår officiella nationalsång. Det saknas hållbara motiv till varför vi inte har en officiellt antagen nationalsång i likhet med Sveriges nationaldag, svenska språket och vår svenska flagga.

.

Carina Herrstedt (SD)

Mattias Karlsson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)