Föräldraförsäkringen och skolplikten

Motion 2014/15:2863 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undantag i föräldraförsäkringen för föräldrar som har skolplikt.

Motivering

Idag sker tyvärr en krock mellan föräldraförsäkringen och skolplikten när grundskoleelever blir föräldrar. Här är ett exempel på vad detta innebär:

 

”En flicka 13 år gammal blir gravid med 15-årig pojke. Graviditeten upptäcks sent, hon fullföljer den och föder barnet. Hon blir mamma vid 14 års ålder. Hon bor hemma hos sina föräldrar. Hon är rädd för att bli ensam hemma och utanför sitt kompisgäng och skulle om någon månads tid vilja börja skolan. Babyns mormor skulle gärna vara hemma med barnet men får ingen föräldrapenning och kan då inte försörja babyns mamma. Mamman har ringt Försäkringskassan, men regelverket tillåter inga undantag.”

 

Denna flicka riskerar att inte kunna gå ut grundskolan, få godkända betyg och gå gymnasiet och bli självförsörjande. Allt på grund av ett fyrkantigt regelverk.

 

Huvudregeln är och bör också vara att barnets föräldrar ska ta ut föräldraledigheten. Men regeringen bör i framtiden överväga ett undantag för unga föräldrar som har skolplikt. De bör självklart ha rätt till föräldraledighet, men också ges möjlighet att frivilligt överlåta föräldradagar på närstående för att kunna gå klart grundskolan.

.

Hillevi Larsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)