Förtidspensionärer som vill börja arbeta

Motion 2014/15:2862 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förtidspensionärer som vill börja arbeta.

 

Motivering

Förtidspensionärer är ingen prioriterad grupp hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, de anses vara avslutade ärenden.

Den 1 januari 2003 ersattes förtidspension med sjukersättning och aktivitetsersättning. Förtidspension är en del av pensionssystemet medan sjukersättning och aktivitetsersättning ingår i sjukförsäkringen med målet återgång i arbetslivet.

Gruppen som förtidspensionerades före den 1 januari 2003 har särskilt stora svårigheter att få hjälp från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i de fall de vill arbeta.

Som exempel kan nämnas en man som var väldigt ung när han förtidspensionerades före 1 januari 2003. Han är fortfarande ung, mår dåligt av att bara sitta hemma och skulle vilja komma ut och träffa folk och dessutom få bättre ekonomi. Han vill med andra ord börja arbeta. Men han har nekats att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen och får heller ingen hjälp från Försäkringskassan. De hänvisar till att regelverket förbjuder honom att arbeta så länge han har förtidspension. Han får bara arbeta ideellt. Men det ger ingen lön, är inte pensionsgrundande och ger inga referenser på arbetsmarknaden.

Personer som är förtidspensionerade på heltid får inget stöd när de är redo för arbetsinriktad rehabilitering. Detta trots att deras hälsa kan ha förbättrats avsevärt med tiden eller efter ny behandling. Eftersom de som regel varit borta länge från arbetslivet behöver de stöd med arbetsinriktad rehabilitering. Men ingen myndighet erbjuder stöd i detta läge. Försäkringskassan anser inte att det är deras ansvar eller prioriterat och Arbetsförmedlingen kräver remiss från Försäkringskassan för att ta sig an fallet. Enda chansen är då att själv ordna arbetsträning, utan hjälp från myndigheterna. Men då ingår inga försäkringar vare sig för den som arbetstränar eller för arbetsgivaren. Arbetsgivare som annars hade kunnat tänka sig att ställa upp vågar inte erbjuda plats under de förutsättningarna.

Med tanke på att vi har målet att alla som kan och vill arbeta ska få möjlighet att göra det borde alla som behöver det få hjälp från myndigheterna med arbetsrehabiliterande åtgärder, även förtidspensionärer som vill börja arbeta. Därför bör regeringen överväga att se över reglerna som rör förtidspension.

.

Hillevi Larsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)