Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S)

av Carina Ohlsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga hur man på bästa sätt ska öka kunskaperna i ekonomi och konsumentfrågor för alla elever i grundskolan och gymnasiet.

Motivering

I dagens samhälle kan man mycket lättvindigt komma över krediter. Det kan exempelvis göras genom snabblån, s.k. sms-lån. Antalet obetalda sms-lån som hamnade hos Kronofogden ökade under första halvåret på 2014, då inkom 29 134 snabblåneärenden till Kronofogden. Det är en ökning med över 5 300 ärenden jämfört med samma period 2013, motsvarande 22 %.

Det är många unga som tar dessa snabblån. Unga mellan 18 och 25 år, som saknar inkomst, med osäkra anställningar eller knappa studiemedel, som ändå vill ha samma saker som de med fasta anställningar, är en utsatt grupp. Den positiva trenden fortsätter dock när det gäller ungdomar, andelen minskade nu senast med 20 % när det gäller obetalda snabblån.

Undersökningar som gjorts visar samtidigt att många ungdomar sparar, men samtidigt svarar fler att de slösar än sparar. Men undersökningen visar också att 20 % av ungdomarna i årskurs 3 på gymnasiet inte sparar alls. Detta kan bero på att de inte har några pengar att spara eller att de inte tycker att det är viktigt.

För att öka kunskapen och minska risken för unga att fastna i skulder och växande krediter är det angeläget att alla ungdomar får kunskap om ekonomi och konsumentfrågor i skolan, både i grundskolan och i sin gymnasieutbildning. Det är viktigt för att de ska kunna klara av sin ekonomi under ungdomstiden, men naturligtvis även för vidare studier och för att få kunskap på området.

.

Carina Ohlsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)