Rätten för ofrivilligt barnlösa att få fler behandlingar

Motion 2014/15:2857 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (S)

av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att erbjuda ofrivilligt barnlösa flera behandlingar så länge det finns medicinska möjligheter till ett lyckat resultat.

Motivering

Att vara ofrivilligt barnlös är ofta förenat med sorg, livskris och medför ibland depressioner och andra negativa hälsotillstånd. Idag erbjuds olika antal behandlingsmöjligheter beroende på var i landet vården utförs. Villkoren och väntetiden för behandling är också varierande.

När det gäller insemination gäller mellan 3 och 6 försök och vid IVF-behandlingar gäller mellan 1 och 3 försök. För personer som inte lyckas bli gravida vid dessa få behandlingar återstår endast möjligheterna till att bekosta kommande behandlingar själva i Sverige eller, som allt oftare sker, i utlandet.

Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är ofrivillig barnlöshet att betrakta som sjukdom. Som sjukdom skall ofrivillig barnlöshet behandlas därefter. Detta efterlevs endast i begränsad omfattning. Detta är en sjukdom som bör behandlas så länge det finns möjligheter till lyckat resultat. Behandling bör erbjudas på likvärdiga villkor oavsett var man bor och vara tillgänglig för såväl olikkönade par som samkönade par och ensamstående kvinnor.

.

Kerstin Nilsson (S)

Hillevi Larsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)