Fler krafttag mot illegal införsel och återförsäljning av tobak

Motion 2014/15:2853 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (S)

av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja insatser för att motarbeta illegal införsel och vidareförsäljning av tobaksvaror.

Motivering

Enligt OECD utgör illegal tobak cirka 15 procent av den svenska tobaksmarknaden, vilket är högre än genomsnittet i Europa. Handelns utredningsinstitut (HUI) har nyligen i en rapport räknat ut att den svenska staten i fjol förlorade drygt 1,5 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter genom konsumtionen på den svarta marknaden.

Den organiserade tobakssmugglingen är inte bara en fråga om lag och ordning skatteintäkter i miljardklassen uteblir och billiga smuggelcigaretter når underåriga ungdomar. Bakom står ofta kriminella nätverk som sedan länge använder sig av de små närbutikerna för att kanalisera sina smuggelvaror.

För två år sedan publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) en kartläggning av den organiserade brottsligheten i Sverige som visade att den illegala handeln har blivit viktiga byggstenar för den organiserade brottslighetens svarta ekonomi. Även hot mot små servicebutiker och deras anställda har blivit vanligare enligt rapporten.

Det behövs fler insatser och framför allt ett större perspektiv på vad den illegala handeln gör med de seriösa småbutikernas förutsättningar att verka och överleva.

.

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)