Ändring i flerbarnstillägget

Motion 2014/15:2848 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD)

av Linus Bylund och Paula Bieler (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda följderna av, och lämpliga former för, att helt ta bort flerbarnstillägget fr.o.m. barn nummer fyra samt använda de frigjorda ekonomiska medlen till att öka tillägget för barn två och tre.

Motivering

Förutom barnbidrag får alla Sveriges föräldrar som har fler än ett barn ett tillägg, kallat flerbarnstillägg. Tillägget betalas ut från barn två och ökar för varje barn fram till barn nummer sex, för att sedan ligga på samma nivå för barn sju, åtta och så vidare. Som exempel kan sägas att den familj som har ett barn idag får sammanlagt 1 050 kronor i månaden i barnbidrag medan en familj som har sex barn får 10 414 kronor, i det närmsta tio gånger så mycket, i barnbidrag och flerbarnstillägg sammantaget.

 

Människors rätt att bestämma över hur stora familjer de under sina unika möjligheter och förutsättningar vill leva i är naturligtvis självklar, det är och ska vara upp till varje familj att råda över detta. Det är dock stor skillnad mellan en självklar rättighet och en ekonomisk stimulans.

 

Vi tror att flerbarnstillägget kan vara väldigt viktigt för många, särskilt unga familjer, när de planerar för eventuella barn utöver det första, och vi tycker att det är bra att samhället stöttar dessa familjer ekonomiskt. Detta inte minst på grund av att barnafödandet är alarmerande lågt och att genomsnittsåldern för förstföderskor är relativt hög. Däremot menar vi att det är rimligt att begära att den familj som skaffat ett, två och tre barn, och planerar för att eventuellt skaffa ett fjärde barn, faktiskt i högre utsträckning väger in familjens samlade ekonomi som en faktor i detta beslut. Vi kan inte se någon samhällsnytta i att, utöver barnbidraget, ekonomiskt subventionera växandet av familjer upp till sex barn och ännu större.

 

Samtidigt är dagens system mycket ineffektivt vad gäller att stimulera små familjers ekonomiska möjligheter att växa eftersom tillägget är så litet för de första barnen. Familjens andra barn ger ett tillägg på 150 kronor och det tredje ger ytterligare 454 kronor utöver barnbidraget. Detta kan jämföras med ett tillskott till familjens ekonomi, utöver barnbidraget, på hela 1 250 kronor när en familj får sitt sjätte barn. Vi menar att detta system inte fullt ut tjänar sitt syfte och att förbättringar borde kunna göras med enkla medel och kanske till och med helt utan budgetpåverkan.

 

Vårt förslag är att utreda följderna av, och lämpliga former för, att helt ta bort flerbarnstillägget från och med barn nummer fyra samt använda de frigjorda ekonomiska medlen till att öka tillägget för barn två och tre.

 

.

Linus Bylund (SD)

Paula Bieler (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)