Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen

2014/15:2841

av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbandsverksamhetens övningar, personal och incidentberedskap.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nytt luftvärnssystem, ubåtar, sjömålsrobotsystem och Gripenplan.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den militära närvaron på och runt Gotland.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)