Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen

2014/15:2840

av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fördubblad lärlingsersättning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förlängning av möjligheten för unga att få den högre bidragsnivån inom studiemedlet för att fler ungdomar ska slutföra sin gymnasieutbildning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en premie för speciallärar- eller specialpedagogexamen liksom för ämneslärarexamen inom matematik, biologi, kemi, fysik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)