Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen

2014/15:2839

av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Skolinspektionens tillsyn av förskolan och att den nuvarande tillsynen ska kompletteras med regelmässiga stickprov genom besök på ett antal förskolor i varje kommun.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skolinspektionen bör genomföra en särskild treårig kvalitetsgranskning. Barngruppernas storlek ska särskilt analyseras.

Riksdagen tillkännager för regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)