Lugn och ro i skolan

Motion 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme. Ordningsomdömet ska inte ingå i slutbetyget.

Motivering

Alliansen föreslår att ordningsomdömen ska kunna ges med betygen i högstadiet och gymnasieskolan.

 

Sverige sämst på skolk och sena ankomster till lektioner

Enligt PISA 2012 är Sverige det land där sen ankomst är vanligast och enligt TALIS 2013 är det den svenska skolan som har högst andel ogiltig frånvaro. Nästan var tredje elev på högstadiet och i gymnasieskolan uppger att de känner sig störda i sitt arbete av andra elever på de flesta eller alla lektioner enligt Skolverkets rapport. Det finns till och med enstaka fall där hörselkåpor används i klassrummen.

 

Med anledning av detta tillsatte alliansregeringen en utredning för att analysera vad mer som behöver göras för att skapa mer ordning och reda i klassrummen. Utredningen föreslår att skolor bör kunna ge ordningsomdömen till elever i högstadiet och i gymnasieskolan. Omdömena ska då kunna tas in i en bilaga till terminsbetygen, men inte till slutbetyget, och de ska ges som en skriftlig kommentar, inte i en betygsskala. Omdömen skulle kunna ges från och med läsåret 2016/17.

 

 

.

Tomas Tobé (M)

 

Christer Nylander (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12 Granskad: 2014-11-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)