Europabanan - en viktig strategisk satsning

Motion 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. (S)

av Thomas Strand m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Europabanan, som är av stor strategisk betydelse.

Motivering

Sverige behöver transportsystem som stärker landets tillväxt och konkurrensförmåga. Ett järnvägssystem med stor kapacitet och ökad hastighet är ett viktigt led i denna målsättning. Därför behövs ett principbeslut om att bygga både Götalandsbanan och Europabanan inom en snar framtid.

Det finns flera tunga argument för att bygga höghastighetsjärnvägar. En höghastighetsbana ger positiva effekter för hela landet. Den ger ökat utrymme för regional tågtrafik och goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv, en växande arbetsmarknad och ökad tillgänglighet till utbildning. Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten, och arbetsmarknader som tidigare varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter för betydande områden. Vidare är det nödvändigt att av såväl klimat- som effektivitetsskäl avlasta vägarna från godshantering.

Det är viktigt att Götalandsbanan ses som ett helt projekt mellan ändpunkterna Stockholm och Göteborg och det är dessutom angeläget att Götalandsbanan ses som en strategi sammanlänkad med Europabanan.

Europabanan, eller Europakorridoren, är ett samhällsbyggnadsprojekt som syftar till att driva på för bättre infrastruktur mellan svenska regioner och den europeiska kontinenten för fortsatt utveckling och tillväxt. När Sverige planerar för en höghastighetsbana från Stockholm till Hamburg är det självklara valet att bygga längs E4 mellan Jönköping och Helsingborg, för att sedan gå vidare till Malmö och Köpenhamn. Att ha Helsingborg som en knutpunkt öppnar också upp för att via Helsingör få en tågförbindelse genom Danmark och ner till Tyskland.

Vi menar därför att både Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet för att stärka tillgänglighet, tillväxt och konkurrensförmåga. Det behövs därför ett strategiskt helhetsgrepp när det gäller en långsiktig strategisk infrastrukturplanering. Ett principbeslut att även bygga Europabanan får inte glömmas bort.

.

Thomas Strand (S)

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Peter Persson (S)

Johanna Haraldsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)