Förenklad överföring av pensionsrätter

Motion 2014/15:2815 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD)

av Linus Bylund och Paula Bieler (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur många som skulle kunna tänkas använda sig av en förenklad möjlighet att föra över pensionsrätter, hur valet och ansökan enklast skulle kunna utformas och vad det skulle kosta att införa ett sådant system.

Motivering

I de allra flesta äktenskap och samboförhållanden har de två parterna olika nivå på sina inkomster. Detta kan bero på faktorer såsom skillnader i ålder, utbildning, valt yrke med mera. Det kan också bero på att en av parterna arbetar mer medan den andra spenderar mer tid med sysslor i hemmet. Det bör vara respektive pars sak att avgöra hur de vill ordna sin vardag och i stort är det inget vi anser att lagstiftningen har med att göra.

 

Tyvärr påverkar dock denna inkomstskillnad också antalet pensionspoäng för respektive make/maka/sambo. Detta riskerar att vid en eventuell skilsmässa/separation få följden att den ena parten vid pensionering får ut en orimligt liten pension.

 

Man kan, menar vi, med ganska enkla medel komma runt detta problem genom att underlätta möjligheterna att dela 50/50 på de pensionspoäng man samlar på sig under en given tidsperiod. Beslutet om överlåtande bör då avse endast poäng som ännu inte tjänats in och redan intjänade poäng bör inte kunna flyttas. Till exempel kan beslutet gälla årsvis och makarna/samboparet kan i sin deklaration uppge om de vill nyttja möjligheten eller inte för kommande år.

 

Vi föreslår att man utreder hur många som skulle kunna tänkas använda sig av denna möjlighet, hur valet/ansökan enklast skulle kunna utformas samt vad ett sådant system skulle kosta att införa.

 

.

Linus Bylund (SD)

Paula Bieler (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)