Utöka registerkontrollen till att omfatta gymnasiet

Motion 2014/15:2801 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S)

av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att utreda att utöka lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg till att även omfatta anställda i gymnasieskolan.

Motivering

Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg som idag funnits i över 10 år syftar till att öka skyddet för barn genom att förhindra att personer som har dömts för vissa brott anställs i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

När lagen tillkom ansåg man att ungdomar inom gymnasieskolan inte behövde samma skyddsbehov eftersom man kan freda sig själv bättre som tonåring än som liten. Med detta resonemang missar man minst två viktiga aspekter: dels att barn är barn ända upp till 18 år och har rätt att skyddas mot övergrepp, dels att en elev ofta befinner sig i en viss beroendeställning gentemot en vuxen person, vilket kan utnyttjas av olämplig personal.

Det är vuxenvärldens ansvar att hindra att barn utsätts för övergrepp eller far illa. Ett sätt att öka skyddet för barn är en översyn av den befintliga registerkontrollen. Det är inget fullgott skydd men en bland många viktiga åtgärder för att förhindra att fler barn blir offer.

Det finns ingen logik i att lagen omfattar alla – utan undantag för någon personalkategori – som söker arbete inom förskoleverksamhet, förskoleklass, skolverksamhet för skolpliktiga barn och skolbarnsomsorgen, men inte anställda i gymnasieskolan. Detta är inte rimligt; barn är barn upp till 18 år.

Vi menar att lagen innebär ett viktigt skydd för barn och ungdomar, och bör utsträckas till att skydda alla minderåriga. Eftersom elever i normalfallet är minderåriga under gymnasiets första och andra år, bör alltså lagen gälla även dem som söker arbete i gymnasieskolan. Därför bör regeringen skyndsamt överväga att utreda att utöka lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg till att även omfatta anställda i gymnasieskolan.

.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)