Inför obligatoriska alkoholtester för alla piloter som flyger i Sverige

Motion 2014/15:2399 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som in mening vad som anförs i motionen om att införa obligatoriska alkoholtester för alla piloter som flyger i Sverige, både vid påstigning och avstigning.

Motivering

Det uppdagas ibland att piloter ertappas med att vara alkoholpåverkade i tjänsten. Förr eller senare kommer detta leda till en olycka med många människor som offer för att inte tala om den sorg och saknad som drabbar de efterlevande.

Många passagerares liv utsätts för fara, och för att förhindra flygplanstragedier bör Sverige införa nolltolerans vad gäller alkohol och flygning. Ingen pilot får vara alkoholpåverkad under flygning och piloter måste tvingas att lämna alkoholtest både vid påstigning och avstigning för att säkerställa passagerares trygghet och säkerhet.

.

Robert Halef (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)