Fredad zon för kristna irakier

Motion 2014/15:2398 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige genom FN bör verka för att införa en fredad zon för kristna i Irak och att Sverige bör bistå med humanitärt stöd.

Motivering

Den kristna befolkningen i Irak, syrianer, kaldéer och assyrier, fördrivs från sina ursprungsområden. I den kristna staden Mosul har sedan i somras 35 000 tvingats fly. De fick ett ultimatum den 19 juli i år från terrororganisationen Islamistiska Staten (IS) att inom 4 timmar fly, konvertera till islam, betala en särskilt skatt Jizya eller dö. IS har markerat de kristnas hus med bokstaven N som står för nasrani (kristen) för att särskilja de kristna i området.

Under folkmord och massaker på kristna grupper i Mellanöstern i slutet på 1800-talet och 1914–1918 under första världskriget, var principen densamma. Konvertera till islam eller dö. Miljoner blev dödade eller tvångsdeporterade från sina hemländer.

De kristna folkgrupperna kaldéer, syrianer, assyrier och mandéer i Irak går en dyster framtid till mötes om inte en fredad zon upprättas i Ninevehslätten och att man upprättar den under FN:s beskydd för att säkra folket deras trygghet och ge de möjlighet att leva i fred och frihet i sitt eget hemland. Så skedde för kurderna som fick skydd i norra Irak efter den förföljelse som Saddam Hussein utsatte dem för.

När USA lämnade Irak år 2008 delades makten efter befolkningens etniska och religiösa tillhörighet, det vill säga kurder, shia- och sunnimuslimer.  Maktkampen mellan shia- och sunnigrupperna har varit en gynnsam grogrund för ISIS framfart.

Tragiskt nog har det inneburit att 10 000 människor årligen har dödats i olika självmordsbomber och nu eskalerat det sekteristiska våldet med Islamiska Statens ockupation av stora städer och utropandet av sin egen stat – ett kalifat.

Före USA:s invasion av Irak år 2003 fanns det ca 1,4 miljoner kristna invånare. Idag uppskattas de kristna folkgrupperna till mindre än 400 000, och med den nya terroristorganisation IS riskerar alla att tvingas fly för att rädda sig själva från att bli dödade på grund av sin kristna tro.

Allt detta pekar på att inbördeskriget i Syrien på allvar spritt sig till angränsande länder, och den islamistiska terroristorganisationen IS har inte bara invaderat flera städer i Irak och Syrien men även har ambitionen att attackera Libanon. Efter IS utropande av dessa områden i Mellanöstern till ett kalifat, finns enligt deras extremistiska tolkning av islam ingen acceptans och tolerans för andra religioner.

Före USA:s invasion av Irak fanns det i Mosul över 50 000 kristna invånare och fram till juli månad i år innan IS invaderade Mosul fanns ungefär 35 000 kristna invånare i staden. Dessa har nu tvingats att lämna sina hus, sina tusenåriga rötter, plundrade på all sin egendom och tvingats fly till den kurdiska regionen i norra Irak. 

IS gav inte de kristna invånarna några andra val än att fly och lämna allt de ägde under hoten. Kulturskatter har förstörs, kyrkor plundrats och omvandlats till moskéer och kristnas kyrkogravar förstörts och all egendom blivit konfiskerad. Offentliga avrättningar, halshuggning och korsfästelser är en del av den terror som invånarna utsätts för av IS.

Bagdadregeringen är handlingsförlamad och förmår inte själva av egen kraft att skydda sina egna irakiska medborgare. Det är en fråga om kort tid tills alla kristna är borta från regionen om inte världssamfundet FN, EU och Arabförbundet tar sitt ansvar och skyddar de kristna minoriteterna.

Den brist på kapacitet som Arabförbundet, FN och EU visar i frågan trots sina fördömanden av det som sker gör mig djupt bekymrad. Förföljelsen av kristna invånare riskerar nu att spridas till andra länder i regionen om den inte stoppas omedelbart.

Nu krävs det handling innan det är för sent.

Ursprungsbefolkningen som byggt landet fördrivs och måste söka skydd på grund av sin kristna tro. Därför anser jag att de kristna folkgrupperna kaldéer, syrianer, armenier, assyrier och mandéer och andra folkgrupper som bor i regionen Nineveh behöver en fredad självstyrande zon underställd Bagdadregeringen i Ninevehregionen med beskydd av FN.

Detta är något som den irakiska konstitutionen medger. Europaparlamentets största partigrupp, kristdemokratiska EPP, sluter upp bakom ett förslag från de svenska kristdemokraterna om att en fredad zon ska skapas för hotade minoritetsgrupper som syrianer, kaldéer, assyrier och yazidier

Nu måste omvärlden ställa upp för de förföljda kristna i Irak.

IS kan inte tillåtas bygga en stat på dessa människofientliga grunder som de står för. En stat styrd av IS kommer att bidra till terror i regionen och i resten av världen. IS utgör ett hot mot hela världen. Detta är en mycket skrämmande utveckling som måste hejdas.

Hundratusentals kristna invånare och yazidier som flydde undan IS är i behov av humanitärt stöd, och den kurdiska lokalregeringen behöver internationellt stöd för att tillgodose dessa behov. I kurdiska Erbil gör den lokala regeringen mycket men mer stöd från omvärlden behövs.

Alla människors lika och unika och okränkbara värde är grunden till utveckling och samlevnad oavsett ras, religionstillhörighet, sexuell läggning, kön mm. Respekt för varandra, jämställdhet, religionsfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet ska vara ledord. Ingen har således rätten att diskriminera en medmänniska, att ställa grupper i ett samhälle mot varandra för att skapa spänningar och hat måste bekämpas.

Mosul, som är Iraks näst största stad, och regionen Nineveh, som har bebotts av kristna sedan urminnes tider, har för första gången i historien tömts på sin kristna urbefolkning. Syrianer, kaldéer, assyrier mm behöver omvärldens hjälp för att fortsätta att leva i fred och frihet i sitt eget hemland och med ett fredat område, skyddat i FN-regi, kommer kristna irakier att få en chans att återvända och återförenas med familj och vänner.

 

.

Robert Halef (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)