Ökat stöd till civilsamhället för att underlätta integration för nya svenskar i Sverige

Motion 2014/15:2397 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom stimulanser öka de civila organisationernas möjligheter att vara mötesplatser för nya svenskar.

 

Motivering

Det är oroligt i många länder i världen med väpnade konflikter, och miljoner människor flyr undan mord, förföljelse och diskriminering. De flesta av flyktingarna söker sig till angränsande länder och miljoner väntar på att läget ska stabiliseras så att de kan återvända till sina områden och återförenas med familjen.

En del väljer att söka skydd och asyl i Sverige och i genomsnitt tar det sju år för flyktingar som fått uppehållstillstånd att hitta ett eget arbete, boende och avsluta sin utbildning.

Grunden till att lyckas med att integreras i det svenska samhället och att vara självförsörjande är att snabbt lära sig det svenska språket, förstå hur svenska samhället fungerar och ta del av vår kultur och historia. Vägen till integration och välbefinnande blir kortare om man känner till den svenska samhällsstrukturen och om man får möjlighet att försörja sig själv.

Detta kan underlättas av staten genom att stimulera och göra det möjligt för de civila organisationerna, både religiösa och profana, att vara en mötesplats där svenskar och nyanlända träffas och bygger en gemenskap av kunskaper, kontakter och ett utbyte av kultur och tradition. Samlingsplatser har stor betydelse för att bygga gemenskap och utanförskapet minskar, detta kan exempelvis göras i kyrkan, lokala föreningen, på fritidsgården eller idrottsföreningen.

.

Robert Halef (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)