Öka flyktingkvoten för att förbättra möjligheterna för flyktingar att komma till Europa legalt

Motion 2014/15:2394 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett ökat antal kvotflyktingar till EU och för att fler EU-länder ska ta sitt ansvar att ta emot flyktingar, så att fler människor som flyr för sina liv får möjlighet att undkomma förtryck och förföljelse.

Motivering

Idag är det svårt för flyktingar att komma vidare från förtryck och förföljelse och söka asyl i Europa. För många är den enda vägen genom kvotflyktingsystemet eller illegalt via smugglare. Dagligen läser vi tragedier där flyktingar har utnyttjats till trafficking, luras på pengar eller utsätts för livsfara genom att tvingas resa i trasiga gummibåtar över Medelhavet där en många har omkommit på vägen.

Dublinfördraget gör det även svårare för flyktingar att söka asyl i Europa och många av flyktingarna fastnar i EU:s Medelhavsländer som blir deras första mottagarland, och flyktingarna har därmed enligt fördraget inte rätt att söka asyl i andra europeiska länder.

De flesta av EU:s 28 länder tar inte sitt ansvar och tar emot för få asylsökande, och ännu färre tar ansvar för att ta emot kvotflyktingar. Sverige och Tyskland är de länder som tar störst ansvar och är solidariska mot flyktingar som behöver stöd och hjälp från förtryck och förföljelse.

Svenska regeringen bör verka för öka antalet kvotflyktingar till EU och verka för att fler europeiska länder tar sitt ansvar att ta emot flyktingar som tagit sig till EU.

Asylrätten är en mänsklig rättighet och vi måste visa solidaritet med våra medmänniskor och ge dem som är i nöd och som flyr undan mord och förföljelse möjlighet till trygghet och säkerhet.

.

Robert Halef (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)