Konferens för ökad tolerans och religionsfrihet samt förhindrande av övergrepp och folkmord

Motion 2014/15:2393 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en konferens för ökad tolerans och religionsfrihet, samt förhindrande av övergrepp och folkmord, bör ordnas i Sverige under 2015 genom Forum för levande historia.

Motivering

I samband med första och andra världskriget skördades miljontals människors liv i Europa. Maktfullkomlighet såväl som avsaknad av respekt mot människovärdet, hat mot oliktänkande, andra religionsbekännelser och etniska härkomsten var avgörande för att detta skulle hända. I dagarna bevittnar vi nya folkmord i Irak och Syrien. I Irak har terroristorganisationen, IS (Islamiska staten), ställt ultimatum till kristna invånare och yezidier i Iraks näst största stad Mosul och kringliggande byar i Nineveregionen om att konvertera till islam eller dö. Flera hundra tusen syrianer, kaldéer, assyrier och yezidier och andra har under loppet av några timmar tvingats att fly till norra Irak till den kurdiska regionen. Tusentals personer har brutalt blivit mördade, och våldtäkter och övergrepp och människohandel är deras vardag. Den vedervärdiga terroristorganisationen som har som mål att införa ett kalifat i regionen är mycket hänsynslös i sin krigsföring och begår folkrättsbrott.

Vi måste hela tiden påminna oss själva om mänsklighetens brott mot grupper i samhället och arbeta för ökad tolerans och förståelse för människovärdet.

Rasism, diskriminering, intolerans inom samma religion med olika trosinriktningar och hat mot andra trosinriktningar ökar i världen och är idag orsaken till många väpnade konflikter i Nigeria, Somalia, Syrien och Irak m.m. Detta bevittnas dagligen i Syrien och Irak och kan även sprida sig vidare till Libanon och andra angränsande länder i regionen.

Det är viktigt att minnesmärken såsom Auschwitz bevaras då sådana platser påminner oss om människans ofullkomlighet, att påminnas om folkmordet 1915 (SEYFO) på kristna folkgrupper under det Osmanska rikets fall som nästa år blir 100 år sedan det hände och som berör över 150 000 svenska invånare bör uppmärksammas i konferensen.

Folkmord, etnisk rensning och andra folkrättsbrott oavsett var eller när de ägt rum, får aldrig glömmas. Med facit i hand kunde flera av de som ägt rum ha förhindrats om FN hade ingripit i tid och agerat samstämmigt.

Det är viktigt att de ledare som är ansvariga för brott mot mänskligheten som sker i nutid ställs inför rätta vid Internationella brottmålsdomstolen. På så vis markerar vi att ingen får gå ostraffad för de övergrepp som har begåtts. Vidare bör alla nationer aktivt verka för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter och arbeta för en rättstatsbildning som behandlar alla medborgare lika och jämlika, inte minst respektera rätten till egen tro. Vi behöver dagligen påminna oss om alla människors lika, unika och okränkbara värde.

 

Att verka för försoning mellan drabbade grupper är helt centralt för att hållbar fred ska kunna etableras och en gemensam framtid med utvecklande samhällen som verkar för det gemensamma bästa. Att arbeta konstruktivt tillsammans för att ingen grupp oavsett tro eller etnicitet någonsin ska utsättas för folkmord är nödvändigt.

 

 

.

Robert Halef (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)