Synliggörande av skattetrycket

Motion 2014/15:2391 av Aron Modig (KD)

av Aron Modig (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur skattetrycket – inte minst skatterna på arbete och konsumtion – bättre kan synliggöras för skattebetalarna.

Motivering

Under alliansregeringen sjönk skattetrycket – kvoten mellan de totala skatteintäkterna och bnpi Sverige något, men fortfarande ligger det bland de allra högsta i världen. Ändå är det för få svenskar som är medvetna om hur hög nivån på det svenska skattetrycket verkligen är.

 

En anledning till detta är att flera viktiga skatter är dolda. Arbetsgivaravgifterna är ett sådant exempel. Utöver arbetsgivarna, som ju administrerar och betalar in skatten, är det inte så många som tänker på dem, trots att nästan en tredjedel av arbetsgivaravgiften utgörs av en allmän löneavgift. En de facto ren skatt på arbete och lön, utan någon direkt koppling till pensions- eller försäkringssystemen. Momsen är ett annat exempel där inte många reflekterar över vad priset på prislappen egentligen inkluderar.

 

Det faktum att vi betalar väldigt mycket i skatt men utan att veta om det är ett problem. Inte minst av skälet att skatterna rimligtvis behöver vara synliga för att medborgarna ska kunna utvärdera vilken service de egentligen får för de surt förvärvade medlen.

 

Så vad kan man då göra? Kanske kan offentliga arbetsgivare visa vägen genom att tydligare redovisa samtliga skatter och avgifter på lönebeskedet. Kanske kan vi ha ett system där en arbetstagares lön, skatt och arbetsgivaravgift för ett ögonblick läggs på löntagarens bankkonto men där skatten och avgifterna lika snabbt försvinner därifrån. Kanske kan vi i butikerna skylta priserna utan moms men att dessa sedan läggs på i kassan.

 

Det är inte mer än rätt att vi politiker kontinuerligt arbetar med att belysa och informera om hur vårt samhällssystem fungerar och vilka fundament det vilar på. En sådan viktig faktor är skattesystemet och medborgarnas vilja att betala skatt. För att förtroende framöver ska vara fortsatt stort för skattesystemet behöver vi göra vad vi kan för att informera om hur det fungerar och hur mycket skatt som egentligen tas in.

 

 

 

 

.

Aron Modig (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)