Frivillig kändis- och rikemannaskatt

Motion 2014/15:2390 av Aron Modig (KD)

av Aron Modig (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en frivillig kändis- och rikemannaskatt.

Motivering

Under perioden 2006–2014 sänkte den dåvarande borgerliga regeringen förtjänstfullt flera skatter, vilket bidrog till att öka friheten för enskilda människor och familjer men också samhället och ekonomin i stort.

 

Jobbskatteavdraget gjorde det mera lönsamt för vanligt folk att arbeta visavi att inte göra det. Höjda brytpunkter för statlig skatt gagnade utbildning, flit och företagsamhet. Lägre arbetsgivaravgifter för de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden gjorde det enklare för dessa att ställa dörren på glänt till arbetslivet. Den lägre bolagsskatten förbättrade näringsklimatet och lägre skatter på gåvor gagnade solidariteten och givandet till välgörande ändamål. Detta är bara ett axplock av de frihetsfrämjande skattesänkningar som genomfördes.

 

Trots skattesänkningarnas många goda effekter har välkända och välbeställda människors protester mot de lägre skatterna varit ett återkommande inslag i samhällsdebatten de senaste åren. ”Jag vill inte ha ytterligare en skattelättnad”, skrev exempelvis chefredaktören Claes de Faire i Resumé den 22 november 2013.

 

Rimligtvis går det att kombinera fortsatta skattesänkningar på arbete, utbildning och företagande och samtidigt erbjuda möjligheten för de människor som så vill att betala in extra pengar till det offentliga. Det bör utredas hur en sådan frivillig skatt kan införas så att kändisar och välbärgade människor enklare kan handla utifrån sina samveten.

.

Aron Modig (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)