Undanröjande av gränshinder i Öresundsregionen

Motion 2014/15:2387 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera insatser mot gränshinder i Öresundsregionen.

Motivering

Dynamiska Öresundsregionen är Nordens största transnationella samarbetsregion. Totalt bor 3 785 000 människor i regionen, med 1 253 000 på den svenska sidan och 2532 000 på den danska. År 2021 förväntas befolkningen passera fyra miljoner invånare. 

För Skåne innebär Öresundsregionen att det blir en del av en stor europeisk region med större utsikter till ekonomisk tillväxt, med stor befolkningsbasis och god infrastruktur. 

Varje dag pendlar cirka 20 000 personer över sundet. En fast förbindelse från Malmö till Nordens största flygplats, Kastrup, har ökat såväl resandet som arbetstillfällen för svenskar. För närvarande ser vi dock en minskning i arbetspendlingen, troligtvis relaterad till den finansiella krisen. Allt talar för att pendlandet på nytt kommer att öka allteftersom ekonomin återhämtar sig. Det är därför viktigt att arbetet för att underlätta arbetspendlandet fortsätter, så att regionen står väl rustad i en högkonjunktur.

I regionen produceras 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade bnp. Här finns 12 universitet, 155 000 studenter och 12 000 forskare. I dag är det dock inte möjligt för svenska lärosäten att använda forskningsanslag utomlands, vilket omöjliggör gemensamma projekt. 

Öresundsintegrationen kommer att fortsätta, men takten kommer att avgöras av hur villiga Danmark och Sverige nationellt är på att hjälpa till att undanröja de gränshinder som fortfarande finns. Bara så kan fler medborgare och företag ta del av de positiva effekterna som följer av en fortsatt integration. Färre hinder och mindre krångel skulle stärka förutsättningarna för en vital, spännande och växande Öresundsregion. Det gynnar inte bara Skåne, utan också Sverige som nation.

.

Sofia Damm (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)