Forskning kring friluftslivet

Motion 2014/15:2384 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att initiera ny forskning kring friluftslivet för att uppnå regeringens tio mål om friluftslivet.

Motivering

Friluftsliv i förändring är ett forskningsprogram som pågått under 6 år och avslutades under 2013. Forskningsresultaten finns tillgänglig och mycket av den forskning som bedrevs finns att använda. Det finns dock enligt Friluftslivet mer att göras för att de tio målen i regeringens friluftspolitiska proposition från 2010. Därför behövs mer forskning.

 

Ett av målen handlar om god kunskap om friluftslivet. Utan forskning ingen god kunskap. Det som är avgörande för detta mål är att övriga nio mål bygger på detta mål, det är således svårt att nå övriga mål om man inte har god kunskap om friluftslivet. Därför bör forskningen inom friluftslivet återupptas.

 

Något av forskningsråden kan ges i uppdrag att initiera ny forskning, eller för den delen Naturvårdsverket. Det är välkommet om detta även lyfts fram i regeringens forskningsproposition. Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)