Fjälljakten

Motion 2014/15:2378 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en framflyttning av jaktpremiären för ripjakt.

Motivering

Att jaga ripa i de jämtländska fjällen är mycket populärt. Jakten lockar jägare från hela Europa, men framförallt kommer de utländska jägarna från vårt grannland Norge. Redan den 25 augusti börjar jakten på fjäll- och dalripa i Jämtlands län och i Älvdalens kommun i Dalarna. För norrmännen börjar jakten först den 15 september, och de utnyttjar därför möjligheten att träna inför sin egen jaktpremiär i hemlandet.

 

I flera år har svenska fjälljägare och andra riktat stark kritik mot den tidiga jämtländska jaktpremiären. Eftersom ripungarna inte blivit flygfärdiga finns önskemål om en framflyttning av jaktpremiären till den 15 september, ett önskemål som är både gammalt och välgrundat.

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)