Nya beräkningsgrunder för infrastrukturmedel

Motion 2014/15:2377 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om beräkningsgrunderna för infrastrukturmedel.

Motivering

Människors möjligheter att bo och arbeta i alla delar av landet förutsätter god infrastruktur som skapar tillgänglighet och framkomlighet. Det är värt att framhålla att beräkningsgrunderna för investeringar i vägunderhåll bör ta mer hänsyn till de olika näringarna och inte bara till befolkningsstorleken.

 

Jämtland har en betydande basnäring i skog, jordbruk och även turism, näringar i starkt beroende av framkomliga vägar. Många år av bristande underhåll i grundförstärkning och beläggning skapar problem speciellt med bärighet på grusvägarna som är mer påtagligt ute i skogslänen.

 

Det är av intresse att detta tas i beaktande i fördelningen av Trafikverkets anslag. Jämtland har som exempel långt mycket mer länsväg och fler fordonskilometrar i total vägbelastning än andra län. Det är viktigt att detta tas i än större beaktande vid planeringen av framtida anslag.

 

Det som utmärker Jämtland är dess turism som är starkt säsongsbunden. Åre med sin skidturism är en kommun som har en hög belastning speciellt under sportlov och påsklovsveckor. Det är problematiskt om infrastrukturen i detta områden i allt för hög grad anpassas efter genomsnittlig belastning över helåret.

 

Turismen som under 2000-talet har ökat med nästan 100 procent är betydelsefull, speciellt för Åre och Jämtland. Bristande framkomlighet och till säkra transporter för besökare riskerar att gå ut över konkurrenskraften för Åres del. Detta gäller för väg, järnväg och även flyg.

 

För att turismen ute i landet ska stå sig stark i konkurrens med andra, för att de olika näringarna som är starkt beroende av framkomliga vägar och järnvägar, är det av vikt att beräkningsgrunderna för underhåll och investeringar i infrastruktur tar större hänsyn till dessa faktorer.

 

Det är av intresse att regeringen i framtagande av kommande åtgärdsplaner för Sveriges infrastruktur, tar detta i beaktande.

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)