Travsportens möjligheter

Motion 2014/15:2376 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över travsportens förutsättningar.

Motivering

EU-kommissionen valde nyligen att stämma Sverige inför EU-domstolen. Regeringen har visat att man vill gå vidare med att omreglera Sveriges spelmarknad. Framväxten av onlinebaserade spel har ställt spelmarknaden inför nya utmaningar. Trots att det krävs tillstånd för alla speltyper på den svenska marknaden utgörs omkring hälften av utländska aktörer utan tillstånd. Sverige är ett av få EU-länder som inte har hanterat denna situation. Till skillnad från exempelvis överskottet från Svenska Spel som går tillbaka till staten, i ATG:s fall 35 procent, kan utländska aktörer agera i länder med så lite som en halv procent i skatt.

 

En omreglering av spelmarknaden är en prioriterad fråga. Det är viktigt att förutom hänsynen till allmänhetens och aktörernas förväntningar på förutsägbarhet, långsiktighet och social hänsyn, att inte minst ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna av en förändring av spelmarknaden, där överskottet idag går till ändamål som idag finansieras av spelmonopolet, inte minst för travnäringen som lever mycket på överskottet från statliga ATG.

 

Travsporten är en av de största folksporterna tillsammans med fotbollen och ishockeyn. Travsporten är den drivande delen i hästnäringen som sysselsätter många människor – cirka 28 000 – i vårt land. Över 900 travtävlingar anordnas på 33 banor i hela Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder. Sverige är en av de tre ledande travsportsnationerna i världen. Svensk travsport håller sedan länge världsklass där svenska hästar, ägare, tränare och uppfödare har haft och har stora framgångar utomlands, och Sverige har en internationellt konkurrenskraftig elit med stark sportslig bredd. Då sporten av naturliga skäl till största delen är en verksamhet på landsbygden skapas också faktiska möjligheter att hålla det svenska jordbrukslandskapet öppet. Dessutom skapar sporten också både arbetstillfällen och meningsfull fritidssysselsättning. Styrkan i sporten är bredden och förankringen hos många utövare och intresserade. För staten innebär trav- och galoppsporten dessutom stora skatteintäkter via spelet hos ATG.

 

Spel på hästar omsätter idag över 12 miljarder kronor. ATG:s omsättning betyder att hästsporten totalt fått cirka 1,5 miljarder kronor. Spelutvecklingen har länge varit god, men har de två senaste åren backat med cirka en miljard kronor. En viktig anledning till nedgången är det nya läget på spelmarknaden där utländska spelbolag via nätet idag kan erbjuda spel till helt andra villkor än ATG. Det har medfört att situationen för travsportens aktiva försämrats och idag är mycket tuff. Kostnaderna för att äga en travhäst har ökat med 50 procent under 2000-talet. Hästägare, uppfödare, tränare och inte minst travbanor har ekonomiskt sett stora problem. Många uppfödare kan inte räkna med att försäljning av föl ger pengarna tillbaka, vilket resulterat i att många upphört eller starkt minskat sin hästuppfödning. Antalet föl har minskat med 38 procent under 2000-talet. Studier visar bland annat att antalet hästar i träning minskat med 19 procent, att antalet startande hästar minskat med 6 procent och att antalet lopp dragits ned med 9 procent, vilket motsvarar cirka 1 000 lopp. Skulle denna situation bli bestående kommer svensk travsport att förlora sin internationella tätposition och det kommer även att medföra negativa konsekvenser för miljö, jordbruk och sysselsättning.

 

Sverige har världens högsta skatt på travspel och fortfarande en långt högre totoskatt än de övriga nordiska länderna trots att regeringen (2008) sänkte totalisatorskatten på totonettot – det som är kvar sedan spelvinsterna betalats ut – från 36 till 35 procent. Detta var även ett vallöfte från alliansregeringen vid valet 2006.

 

ATG har tagit fram en modell för en framtida spelpolitik, ”ansvar och konkurrens på lika villkor. Denna modell tar upp punkter som etableringsvillkor, marknadsföring, skatt, utländska kunder och marknader samt avsättning från spel på hästar till trav- och galoppsporten.

För att näringen och sporten ska kunna utvecklas krävs det att de ekonomiska villkoren för arrangörerna och näringsidkarna förbättras. Därför bör det om möjligt ske en eventuell översyn av skattereglerna och fler åtgärder för att främja travsporten bör övervägas.

 

 

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)