Förenklingar för sociala företag

Motion 2014/15:2373 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur vi kan förenkla förutsättningarna för sociala företag.

Motivering

Sociala företag gör ett stort jobb med att hjälpa personer som annars har svårt att få jobb in på arbetsmarknaden. Genom exempelvis direkt ägande eller anställning, försöker man öka delaktigheten för medarbetarna och skapa glädje i arbetet och inspirera till fortsatt engagemang. Sociala företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och vinsterna återinvesteras i verksamheten.

 

Människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller andra skäl inte har haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, är de som oftast förekommer i sociala företag.

 

Dock finns det flera hinder för de sociala företagens framtid, det krävs framförallt större politiskt engagemang och beslut som förenklar för dessa företag.

 

Arbetsförmedlingen har ett ansvar att utveckla och driva sociala företag, i andra hand hos kommunerna. Att exempelvis kombinera socialt företagande med olika bidrags- och försörjningsreformer är ett sätt. Det är svårt att kombinera lönebidrag och socialt företagande eftersom personer med lönebidrag inte får ha väsentligt inflytande i verksamheten.

 

Sociala företag gör det enklare att skapa delaktighet för personer som står långt från ordinarie arbetsmarknad. Därför är det mening att regeringen bör se över regelverken för sociala företag.

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)