Utvecklat investeraravdrag

Motion 2014/15:2363 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att utöka och utveckla investeraravdraget så att det även omfattar investerare som har sitt kapital knutet i bolag.

Motivering

Grunden för innovation och utveckling är generellt goda villkor till företagande och hur människor får bästa förutsättningar för sin kreativitet. Att tro på individens uppfinningsförmåga, styrka och möjligheter att driva fram innovationer måste alltid vara utgångspunkten och politikens roll gör sig bäst som stödjande snarare än styrande, då innovationer och uppfinningar växer underifrån och inte kan dikteras fram med politiska beslut. Därtill behövs goda förutsättningar och incitament för individer och företag att utveckla sina kreativa sidor.

Ingen kan på förhand bestämma vad för typ av innovationer som behövs och bör belönas. De flesta banbrytande innovationer har många gånger uppkommit på oväntat sätt, ibland rent utav en slump såsom penicillinet. Vem kunde för tio år sedan anat att appar och spel för smartphones skulle bidra till svensk export? Innovatörer och forskare ska själva styra över sin kreativa process för att nya uppfinningar och innovationer ska komma hela samhället till godo. Alliansregeringens viktiga reformer som investeraravdrag för att underlätta för riskkapital, FoU-avdrag och smidigare patenthantering är konkreta exempel på innovationspolitik som tar avstamp utifrån verklighetens behov.

För att driva fram goda idéer till fungerande näringsverksamhet är tillgången till kapital väsentligt. För att motverka bristen på riskkapital infördes nyligen ett investeraravdrag. Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 000 000 kronor per år. Investeraravdraget är ett sätt att främja investeringar i mindre företag genom att stimulera att privat kapital frigörs för investeringar i mindre företag.

Hittills gäller investeraravdraget endast för fysiska personer. Många affärsänglar som investerar i belopp motsvarande vad som gäller för investeringsavdraget, har dock kapitalet knutet till aktiebolag. Av många skäl bedöms detta vara en god ordning, vilket dock innebär att de inte kan omfattas av investeraravdraget. För att öka investeringsviljan i mindre företagsamhet och ge ökade möjligheter till att utveckla innovationer och entreprenörskap bör regeringen därför se över möjligheterna att utöka möjligheterna för investerare som har sitt kapital knutet i bolag att även omfattas av investeraravdraget.

.

Hans Rothenberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)