Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen

2014/15:2358

av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte avskaffa skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge fortsatt mandat till den utredning som tillsatts med syftet att underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)