Den nordsvenska brukshästen

Motion 2014/15:2357 av Daniel Bäckström och Lena Ek (C)

av Daniel Bäckström och Lena Ek (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den nordsvenska brukshästens gynnsamma bevarandestatus och nationella åtgärder som säkerställer dess fortlevnad och utveckling i Sverige.

Motivering

Den nordsvenska hästen är tillsammans med gotlandsrusset och den svenska ardennerhästen Sveriges enda inhemska hästras. Beroende på varierande förhållanden i vårt avlånga land har hästen uppträtt i ett flertal lokala stammar, vilka utgör underlaget till dagens nordsvenska häst.  Det är en medelstor kallblodshäst med mycket goda bruksegenskaper och kännetecknas av att vara energisk, uthållig, lättfödd, hållbar, fruktsam, lugn och pålitlig.

 

Den nordsvenska hästens ursprungliga användningsområde har i första hand funnits i skogs- och jordbruket och inom militärväsendet. När motoriseringen på allvar genomfördes minskade behovet av draghästar drastiskt. Efterfrågan sjönk och priserna dalade, vilket medförde att allt färre ston fördes till hingst och antalet födda föl gick ned. Denna trend har fortsatt och de senaste årens låga betäckningssiffror ställer frågan på sin spets om rasens fortsatta existens.

 

Jordbruksverket har infört stöd för att stötta avelsarbetet. Det handlar om fölbidrag, hingstutbildningsmedel och ekonomiskt stöd till hingstpremieringar. Detta är bra, men betydligt mer kan och behöver göras för att stärka den nordsvenska hästens förutsättningar i Sverige.

 

Den nordsvenska hästen har inte bara ett kulturhistoriskt värde, den är också en smidig och användbar allroundhäst med stora möjligheter att finna nya användningsområden. Den passar till all slags körning för såväl vardag som högtidliga tillfällen och kan användas till westernridning, hoppning, dressyr och fälttävlan. Med sitt goda terrängsinne är den också användbar inom turismnäringen till turridning, uteritter och som ridskolehäst.

 

Svenska staten har de senaste åren visat starkt engagemang för olika djurarters överlevnad i Sverige. Därför borde det vara lika viktigt med en nationell målsättning och lägstanivå för en gynnsam bevarandestatus för den nordsvenska brukshästen samt en nationell utvecklingsstrategi förenat med konkreta åtgärder som tryggar den nordsvenska brukshästens fortlevnad och användbarhet.

 

Svenska kommuner bör också engageras mer så att användandet av nordsvenska hästar ökar vid skötsel av offentligt ägda skogar, parker och grönytor. En ytterligare åtgärd vi föreslår är att staten möjliggör så att den nordsvenska brukshästen kan räknas som djurenhet vid utbetalning av miljöstöd och kompensationsbidrag.

.

Daniel Bäckström (C)

Lena Ek (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)